Оновлено
2022-06-27
12:31

Науково-дослідна робота

На момент створчення кафедри міжнародних відносин, чимало її викладачів мали тривалий науковий стаж і чисельні наукові здобутки.

Наукові монографії, статті та матеріали конференцій викладачів кафедри до 2001 року (перегляд, завантаження)

 

Науково-дослідна робота кафедри, з моменту ї створення, відзначається загалом високою ефективністю.

 

У 2001 - 2002 рр. колектив кафедри продовжував наукову розробку теми "ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В НОВИЙ ТА НОВІТНІЙ ЧАС". Результатами її розробки стали опубліковані:

- Підручники, навчально-методичні посібники та методичні роботи (перегляд, завантаження)

- Статті в українських та зарубіжних журналах, вісниках та збірниках (перегляд, завантаження)

- Тези доповідей та матеріали українських і міжнародних конференцій (перегляд, завантаження)

 

У 2002 р. кафедра почала займатися науково-дослідною роботою за темою "ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ СВІТІ". Результатами її розробки стали опубліковані:

 - Монографії (перегляд, завантаження)

- Підручники, навчально-методичні посібники та методичні роботи (перегляд, завантаження)

- Статті в українських та зарубіжних журналах, вісниках та збірниках (перегляд, завантаження)

- Тези доповідей та матеріали українських і міжнародних конференцій (перегляд, завантаження)

 

У 2007-2011 рр. кафедра розробляла тему "ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В СУЧАСНОМУ СВІТІ". Результатами її розробки стали опубліковані:

- Монографії (перегляд, завантаження)

- Підручники, навчально-методичні посібники та методичні роботи (перегляд, завантаження)

- Статті в українських та зарубіжних журналах, вісниках та збірниках (перегляд, завантаження)

- Тези доповідей та матеріали українських і міжнародних конференцій (перегляд, завантаження)

 

 В роботі над п’ятирічною темою передбачалася участь 14 працівників кафедри. Проте, один з працівників, доц. Горук А.І., вибув. Натомість, до роботи над кафедральною темою долучилися  асистенти Добржанська О.О., Пивоваров А.С., Мельничук (Сарафінчан ) Л.Н., Кубай І.М. та доц. Моцок В.І.

Кожен з працівників кафедри протягом часу його участі у виконанні взятих на себе зобов’язань по темі, їх виконав. Працю в рамках опрацювання кафедральної теми асистенти Павлюк М.В., Гев’юк А.М., Козачук О.О., Патарак І.В., Пивоваров А.С., Коврик-Токар Л.І. та Кубай І.М. завершили написанням та захистом кандидарських дисертацій з політичних наук. А доц. Лупул Т.Я. написав і захистив докторську дисертацію, опублікувавши попередньо монографію на обрану тему. Кожен, хто в попередню п’ятирічку готував і захищав дисертацію, публікував статті з обраної проблематики у кафедральному збірнику наукових праць, чи в інших виданнях ЧНУ або поза його межами.

 

У 2012-2016 рр. кафедра розробляла тему "СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН". Результатами її розробки стали опубліковані:

- Монографії (перегляд, завантаження)

- Підручники, навчально-методичні посібники та методичні роботи (перегляд, завантаження)

- Статті в українських та зарубіжних журналах, вісниках та збірниках (перегляд, завантаження)

- Тези доповідей та матеріали українських і міжнародних конференцій (перегляд, завантаження)

 

Назва науково-дослідної роботи кафедри на 2017-2021 рр. - "МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ"

Вчені кафедри регулярно беруть участь у міжнародних наукових конгресах і конференціях - в Україні, Канаді, Словаччині, Польщі, Румунії. Щорічно науковці кафедри публікують свої праці в закордонних та вітчизняних наукових виданнях.

- Монографії, підручники, навчально-методичні посібники та методичні роботи (перегляд, завантаження)

- Статті в українських та зарубіжних журналах, вісниках та збірниках (перегляд, завантаження)

- Тези доповідей та матеріали українських і міжнародних конференцій (перегляд, завантаження)

 Кафедра щорічно видає збірник наукових праць “Історико-політичні проблеми сучасного світу”  (перегляд, завантаження)

 За науковою тематикою вчені кафедри активно співпрацюють із закордонними колегами, що підтверджується багатьма угодами з провідними світовими науковими та навчальними центрами (Див підрозділ Міжнародне співробітництво)

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterХКт№@5gЃпchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.