ќновлено
2019-10-11
11:14

Ќауково-досл≥дна робота

Ќа момент створченн€ кафедри м≥жнародних в≥дносин, чимало њњ викладач≥в мали тривалий науковий стаж ≥ чисельн≥ науков≥ здобутки.

Ќауков≥ монограф≥њ, статт≥ та матер≥али конференц≥й викладач≥в кафедри до 2001 року (перегл€д, завантаженн€)

 

Ќауково-досл≥дна робота кафедри, з моменту њ створенн€, в≥дзначаЇтьс€ загалом високою ефективн≥стю.

 

” 2001 - 2002 рр. колектив кафедри продовжував наукову розробку теми "ѕ»“јЌЌя —ќ÷≤јЋ№Ќќ-≈ ќЌќћ≤„Ќќѓ “ј ѕќЋ≤“»„Ќќѓ ≤—“ќ–≤ѓ  –јѓЌ ™¬–ќѕ» “ј ѕ≤¬Ќ≤„Ќќѓ јћ≈–» » ¬ Ќќ¬»… “ј Ќќ¬≤“Ќ≤… „ј—". –езультатами њњ розробки стали опубл≥кован≥:

- ѕ≥дручники, навчально-методичн≥ пос≥бники та методичн≥ роботи (перегл€д, завантаженн€)

- —татт≥ в украњнських та заруб≥жних журналах, в≥сниках та зб≥рниках (перегл€д, завантаженн€)

- “ези допов≥дей та матер≥али украњнських ≥ м≥жнародних конференц≥й (перегл€д, завантаженн€)

 

2002 р. кафедра почала займатис€ науково-досл≥дною роботою за темою "ѕ–ќЅЋ≈ћ» —ќ÷≤јЋ№Ќќ-ѕќЋ≤“»„Ќќѓ ≤—“ќ–≤ѓ “ј ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»’ ¬≤ƒЌќ—»Ќ ” —”„ј—Ќќћ” —¬≤“≤". –езультатами њњ розробки стали опубл≥кован≥:

 - ћонограф≥њ (перегл€д, завантаженн€)

- ѕ≥дручники, навчально-методичн≥ пос≥бники та методичн≥ роботи (перегл€д, завантаженн€)

- —татт≥ в украњнських та заруб≥жних журналах, в≥сниках та зб≥рниках (перегл€д, завантаженн€)

- “ези допов≥дей та матер≥али украњнських ≥ м≥жнародних конференц≥й (перегл€д, завантаженн€)

 

” 2007-2011 рр. кафедра розробл€ла тему "ѕ–ќЅЋ≈ћ» ≤—“ќ–≤ѓ, ѕќЋ≤“ќЋќ√≤ѓ “ј ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»’ ¬≤ƒЌќ—»Ќ ¬ —”„ј—Ќќћ” —¬≤“≤". –езультатами њњ розробки стали опубл≥кован≥:

- ћонограф≥њ (перегл€д, завантаженн€)

- ѕ≥дручники, навчально-методичн≥ пос≥бники та методичн≥ роботи (перегл€д, завантаженн€)

- —татт≥ в украњнських та заруб≥жних журналах, в≥сниках та зб≥рниках (перегл€д, завантаженн€)

- “ези допов≥дей та матер≥али украњнських ≥ м≥жнародних конференц≥й (перегл€д, завантаженн€)

 

 ¬ робот≥ над п’€тир≥чною темою передбачалас€ участь 14 прац≥вник≥в кафедри. ѕроте, один з прац≥вник≥в, доц. √орук ј.≤., вибув. Ќатом≥сть, до роботи над кафедральною темою долучилис€  асистенти ƒобржанська ќ.ќ., ѕивоваров ј.—., ћельничук (—араф≥нчан ) Ћ.Ќ.,  убай ≤.ћ. та доц. ћоцок ¬.≤.

 ожен з прац≥вник≥в кафедри прот€гом часу його участ≥ у виконанн≥ вз€тих на себе зобов’€зань по тем≥, њх виконав. ѕрацю в рамках опрацюванн€ кафедральноњ теми асистенти ѕавлюк ћ.¬., √ев’юк ј.ћ.,  озачук ќ.ќ., ѕатарак ≤.¬., ѕивоваров ј.—.,  оврик-“окар Ћ.≤. та  убай ≤.ћ. завершили написанн€м та захистом кандидарських дисертац≥й з пол≥тичних наук. ј доц. Ћупул “.я. написав ≥ захистив докторську дисертац≥ю, опубл≥кувавши попередньо монограф≥ю на обрану тему.  ожен, хто в попередню п’€тир≥чку готував ≥ захищав дисертац≥ю, публ≥кував статт≥ з обраноњ проблематики у кафедральному зб≥рнику наукових праць, чи в ≥нших виданн€х „Ќ” або поза його межами.

 

” 2012-2016 рр. кафедра розробл€ла тему "—”—ѕ≤Ћ№Ќќ-ѕќЋ≤“»„Ќ≤ ѕ–ќЅЋ≈ћ» —”„ј—Ќ»’ ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»’ ¬≤ƒЌќ—»Ќ". –езультатами њњ розробки стали опубл≥кован≥:

- ћонограф≥њ (перегл€д, завантаженн€)

- ѕ≥дручники, навчально-методичн≥ пос≥бники та методичн≥ роботи (перегл€д, завантаженн€)

- —татт≥ в украњнських та заруб≥жних журналах, в≥сниках та зб≥рниках (перегл€д, завантаженн€)

- “ези допов≥дей та матер≥али украњнських ≥ м≥жнародних конференц≥й (перегл€д, завантаженн€)

 

Ќазва науково-досл≥дноњ роботи кафедри на 2017-2021 рр. - "ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ ¬≤ƒЌќ—»Ќ»: √ЋќЅјЋ№Ќ≤ ¬» Ћ» » “ј –≈√≤ќЌјЋ№Ќ≤ ¬»ћ≤–»"

¬чен≥ кафедри регул€рно беруть участь у м≥жнародних наукових конгресах ≥ конференц≥€х - в ”крањн≥,  анад≥, —ловаччин≥, ѕольщ≥, –умун≥њ, –ос≥њ. ўор≥чно науковц≥ кафедри публ≥кують своњ прац≥ в закордонних та в≥тчизн€них наукових виданн€х.

- ћонограф≥њ, п≥дручники, навчально-методичн≥ пос≥бники та методичн≥ роботи (перегл€д, завантаженн€)

- —татт≥ в украњнських та заруб≥жних журналах, в≥сниках та зб≥рниках (перегл€д, завантаженн€)

- “ези допов≥дей та матер≥али украњнських ≥ м≥жнародних конференц≥й (перегл€д, завантаженн€)

  афедра щор≥чно видаЇ зб≥рник наукових праць “≤сторико-пол≥тичн≥ проблеми сучасного св≥ту”  (перегл€д, завантаженн€)

 «а науковою тематикою вчен≥ кафедри активно сп≥впрацюють ≥з закордонними колегами, що п≥дтверджуЇтьс€ багатьма угодами з пров≥дними св≥товими науковими та навчальними центрами (ƒив п≥дрозд≥л ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво)

 

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasteru1b8@h*э‘BШchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.