Оновлено
2019-10-11
11:14

Струтинський Владислав Євгенович

Струтинський Владислав Євгенович

Посада: доцент
Вчений ступінь: к. філос. н.
Вчене звання: доцент

Почесні звання:

 

Нагороди:

 1. Знак „Відмінник освіти України”, посвідчення № 33450 від 20.08.1998 р., нак. №502-к.;
 2. Почесна грамота Чернівецької обласної ради, 1999 р.
 3. Грамота та премія імені Омеляна Поповича № 205 Р № 458-Р від 18 вересня 2000 р.
 4. Почесна грамота Міністерства освіти і науки  № 80509;
 5. Почесний Знак міністерства освіти і науки „Петро Могила”, 2008 р., посвідчення № 1044 від 27.11.2008 р.
 6. Почесна грамота Чернівецької облдержадміністрації з нагоди 10-ї річниці Незалежності України, 24.08.2001 р.;
 7. Почесна грамота Чернівецької облдержадміністрації, 02.02.2002 р.
 8. Грамота Чернівецького міського голови,  лютий.2002 р.;
 9. Подяка від Чернівецької міської ради з нагоди 595-ї річниці м. Чернівці, 26.09.2003 р.;
 10. Почесна відзнака „Буковина”. Спільне розпорядження Чернівецької облдержадміністрації та Чернівецької облради від 23.ХІІ.2003 р., №90. Посвідчення № 48.
 11. Подяка Голови Чернівецької ОДА, червень 2006 р.;
 12. Грамота Чернівецького міського голови, серпень 2006 р.;
 13. Почесна грамота управління освіти і науки облдержадміністрації від 16.11.2007 р., нак. № 506.;
 14. Почесна грамота Чернівецької ОДА за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадсько-політичну та науково-дослідницьку діяльність та з нагоди 10-річчя діяльності Буковинського політологічного центру, квітень 2008 р.
 15. Почесна відзнака Чернівецької міської ради – медаль „На славу Чернівців” з нагоди 600-літнього ювілею першої писемної згадки про місто / 04.10.2008 р.
 16.  Почесна грамота від Генерального Консульства Республіки Польща у Львові та Федерації польських організацій в Україні, 02.02.2002 р. (Dyplom Uznania dla w Sz Pana Władysława Strutyńskiego, Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Fedracja Organizacji Polskich na Ukrainie, 02.02.2002 r.);
 17. Подяка від Маршалка Лодзького воєводства, 2005 р. (Podziękowanie dla Pana do. Władysława Strutyńskiego od Marszałka Województwa Łódzkiego, 2005 r.);
 18. Державна нагорода Республіки Польща від Президента РП Алєксандра Кваснєвського „Золотий Хрест Заслуги”, 28 квітня 2005 р., посвідчення № 95-2005-6. ( Pan Władysław Eugeniusz Strutyński odznaczony został ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim. Postanowienie z dnia 28 kwietnia 2005 r. Legitymacja Nr 95-2005-6.)

Тематика наукових досліджень:

Суспільно-політичний розвиток країн Центрально-Східної Європи 80-і рр.. ХХ ст. – початок ХХІ ст.

Основні публікації (перегляд, завантаження).

Курси, що читає:

Міжнародні відносини та міжнародне право,

Європейський Союз: передумови створення, динаміка функціонування,

Трансформаційні процеси в країнах ЦСЄ,

Динаміка розвитку країн ЦСЄ (80-і – початок 90х років) в контексті сучасних міжнародних відносин,

НАТО і європейська система міжнародних відносин

Додаткова інформація:

Народився 4 січня 1949 р. у с. Сасанівка, Грицівського р-ну, Хмельницької обл. у сім’ї службовця. Батько, Струтинській Євген Цезарович, 01.01.1918 р.н., працював телеграфістом. Помер у 1978 р. у м. Сторожинець. Мати, Струтинська Гелена Вікентіївна, 29.12.1926 р.н., працювала секретарем у сільраді с. Сасанівка, оператором у районному відділенні „Союздруку” у м. Сторожинець. Померла 1 січня 2011 р..

У 1953 р. родина переїхала з Хмельницької обл. на Буковину до м. Сторожинця. У 1956 р. пішов у 1-й клас СШ №2. Після 9-го класу, з 1964 р.,  навчався у Чернівецькому ПТУ №5, яке закінчив у 1967 р. з відзнакою, отримавши спеціальність „столяр-червонодеревник”. Після закінчення училища до листопада 1968 р. працював столяром меблевого цеху Сторожинецького лісокомбінату. З 1968 по 1970 р. служив у лавах Радянської Армії. Після демобілізації у листопаді 1970 р. повернувся до Сторожинця і продовжив роботу столяра меблевого цеху Сторожинецького лісокомбінату.

У 1971 р. поступив на підготовчі курси при Чернівецькому державному університеті. По закінченню курсів був зарахований студентом історичного факультету, який закінчив у 1977 р. з відзнакою. Ще під час навчання, на 5-му курсі, був обраний звільненим головою студентського профкому ЧДУ. У 1980 р. був зарахований до аспірантури, яку закінчив у 1983 р. і подав дисертацію до захисту. У 1984 р. у Львівському державному університеті ім. Івана Франка захистив кандидатську дисертацію. 22 серпня 1984 р. отримав диплом кандидата філософських наук. Був обраний головою профкому профспілкової організації викладачів та співробітників Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича.

На посаді голови профкому працював до 1993 р. Одночасно вів лекційні курси, займався науковою роботою. У 1987 р. Струтинському В.Є. було присвоєно вчене звання доцента. З 1993 по 1998 р., без відриву від викладацької роботи, навчався на юридичному факультеті ЧДУ (заочна форма навчання). У 1998 р. отримав диплом з відзнакою за спеціальністю „правознавство”. Перебуваючи на посаді голови профкому обирався членом обкому і членом ЦК профспілки працівників освіти та науки України.

Після завершення роботи у профспілках, повернувся на історичний факультет на посаду доцента кафедри нової та новітньої історії. У 1994-1995 рр. проходив річне наукове стажування при Інституті політичних досліджень (Польська академія наук, Варшава – ІПД ПАН). В цей час розпочав збір матеріалу для написання монографії та докторської роботи на тему „Суспільно-політичний конфлікт 1980-1981 років у Польській Народній Республіці: передумови виникнення, динаміка розвитку та наслідки”.

З відкриттям нової спеціальності „країнознавство” та створення кафедри „міжнародних відносин” отримав посаду доцента цієї кафедри та був призначений заступником завідувача кафедри. Викладає базовий курс „Міжнародне право”, а також читає курси „Трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи: зовнішньополітичний аспект”, “НАТО в європейській системі міжнародних відносин”, „Європейський Союз: історія зародження об’єднавчої ідеї, становлення та динаміка сучасного розвитку”. Струтинській В.Є. здійснює керівництво науковою роботою студентів, у тому числі й магістерськими роботами. Видав у співавторстві 1 навчальний посібник. Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами. Під його керівництвом вже захищено 3 кандидатські дисертації.

Є членом редколегії трьох наукових збірників. У двох з них виконує обов’язки відповідального секретаря. Брав участь в організації та проведенні низки міжнародних конференцій та конгресів. Автор понад 80 наукових публікацій. Друкується у багатьох наукових виданнях як в Україні, так і поза її межами.

Струтинській В.Є. веде активну громадську роботу, яка сприяє розвитку співпраці університету, факультету з вузами інших країн, зокрема Польщі. Він є Головою координаційної ради університетського Центру “Східна школа польських студій імені Антона Кохановського”. У 1998 р. обраний головою правління (на громадських засадах) обласного Товариства польської культури ім. Адама Міцкевича.  З його ініціативи у 2007 році було відновлено друк „Gazety PolskiejBukowiny”, перший номер якої читачі отримали ще у 1883 р. Владислав Струтинській також є віце-головою Федерації організацій польських в Україні.

При його безпосередній участі готувалися Угоди про співпрацю між Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича та Жешівським університетом, Свєнтокшижською політехнікою, Східноєвропейською Вищою Державною Школою у Перемишлі, він є активним учасником процесу розвитку співпраці з університетами у Кракові, Зеленій Гурі, Лодзі, Торуні, ІПД ПАН тощо. Владислав Струтинський був безпосереднім учасником процесу підготовки до підписання Угод про співпрацю між Чернівецькою областю та Лодзьким і Шльонським воєводствами (Польща). Дякуючи його діяльності реалізуються програми „Українська і польська молодь разом”, викладачі та студенти факультету і університету проходять стажування в Кракові, Варшаві, Вроцлаві, розвиваються зв’язки між регіонами Польщі, України та Румунії (Буковинський регіон), тощо.

 У 2014 призначений заступником декана з міжнародної співпраці факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

За значні особисті успіхи в науково-педагогічній діяльності та активну громадську роботу нагороджувався грамотами та дипломами, отримав Знак „Відмінник освіти України”, почесну відзнаку „Буковина”, почесний знак «На славу Чернівцям» з нагоди 600-літнього ювілею першої писемної згадки про місто, є лауреатом премії Омеляна Поповича, відзначений почесною Грамотою міністерства освіти та науки України. Активна науково-педагогічна та громадська діяльність Струтинського В.Є. оцінена і в сусідній Польщі. Він нагороджений Президентом Республіки Польща „Золотим Хрестом Заслуги”, отримав відзнаку «Заслужений для культури Польщі».

Для доц. Струтинського В.Є. характерним є сумлінне ставлення до виконання своїх професійних обов’язків, відповідальність за доручену справу, принциповість, широка ерудиція, висока фахова та педагогічна майстерність. Він гідно представляє факультет та університет на різноманітних конференціях, конгресах.

Користується заслуженою повагою та авторитетом серед колег і студентів, громадськості міста та області.

 

E_mail: strukvl•.;б@ЫNёQgmail.com; v.strutynskyy@chnu.edu.ua

E_mail: v.strutynskyy•.;б@ЫNёQchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster•.;б@ЫNёQchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.